Kirkebladet udkommer fire gange om året: februar, maj, august og november.

Bladene er naturligvis at finde i kirken som det første sted - det sker for novemberudgavens vedkommende den sidste søndag i oktober osv. Herefter deles bladene ud med hjælp fra kirkens frivillige og vil være at finde rundt om i byen frem til næste udgivelse.

Det seneste kirkeblad har temaet "Helt alene" og dækker over mere, end blot begrebet "ensomhed". Du kan finde det lige her:

 

August-udgaven have temaet "Dannelse". Læs det her:

Kirkebladet fra maj havde temaet "Hjem/hjemløshed". Det finder du her:

2019's første kirkeblad havde temaet "Tro og tvivl" og kan læses her